Zown geeft bedrijven(terreinen), campussen, tuinders en grondeigenaren technisch, financieel en organisatorisch inzicht met betrekking tot de energievoorziening en helpt hen bij de realisatie hiervan. Hiervoor maken we gebruik van een aantal handige simulatietools. Met behulp van ons Microgrid Platform kunnen we de lokale energievoorziening realtime beheren, managen en optimaliseren.

Wat zijn de voordelen van Zown?

Duurzaam

Met lokale opwek ben je duurzaam verzekerd van schone energie.

Financieel

Slimme combinaties in het energiesysteem en het lokaal gebruiken van energie biedt financiële kansen.

Betrouwbaar

Met een lokale energievoorziening wordt de leveringszekerheid van energie verhoogd.

Autonomie

Met voldoende lokale opwek en energiemanagement ben je onafhankelijk.

Microgrid Inzicht

Zown geeft klanten inzicht op energie technisch, financieel en regulatorisch/organisatorisch gebied. We starten met het maken van een optimale energieconfiguratie op basis van uw behoeften en situatie. Deze wordt vertaald naar de financiële business case. Vervolgens geven wij aan welke organisatie er nodig is om het microgrid te realiseren en exploiteren. Ons inzicht is een goed onderbouwd document op basis waarvan u een weloverwogen en gedragen besluit kan nemen over uw lokale energievoorziening.

Microgrid Platform

Zown verbindt en balanceert het lokale energieaanbod en met de lokale energievraag door middel van ons open Microgrid Platform. Het Microgrid Platform verbindt alle energie gerelateerde assets (opwekassets, batterijen, energiemanagementsystemen, etc.) en stuurt deze realtime aan om zodoende het microgrid optimaal te laten functioneren in termen van duurzaamheid, kosten of betrouwbaarheid.

Voor wie is Zown?

Bedrijventerreinen

helpen we om te voldoen aan energieneutraliteits-doelstellingen en duurzaamheidswensen. Dit combineren we met het behalen van financieel voordeel uit de energieoplossing.

Ziekenhuizen

ondersteunen we om de betrouwbaarheid van hun energievoorziening te verbeteren met behulp van een microgrid.

Campussen

op privé terrein geven we controle over de eigen energie-voorziening.

Afgelegen gebieden

zoals eilanden, bieden we toegang tot duurzame, lokale energie. Dit is veelal goedkoper dan het realiseren van een aansluiting op het net.

Zelfstandige energievragers

bijvoorbeeld een tuinder, productiebedrijf of een offshore platform helpen wij door de energievoorziening betrouwbaar en duurzaam te maken.

Wij geloven in de vrijheid om te beslissen over je eigen energievoorziening.

Verandering naar lokale energiesystemen biedt kansen voor mensen, organisaties en de maatschappij op het gebied van duurzaamheid, economisch rendement en autonomie. Lokale verbondenheid geeft kracht en energie. Samen kunnen we de kansen die lokale energievoorzieningen bieden, benutten.

Wij vertalen lokale behoeften in technische, organisatorische en financieel verantwoorde energieoplossingen. Als onafhankelijke partij geven we iedereen onder gelijke condities toegang tot betrouwbare lokale energie.

Referentieprojecten

De Grift

Stichting Wiek-II, eigenaar van Windpark Nijmegen-Betuwe, heeft als ambitie om nog meer duurzame energie in energielandschap De Grift te installeren, naast de vier al bestaande windturbines. Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft, moet ze slimme oplossingen gebruiken om een toekomstige zonnepark aan hun bestaande installatie te koppelen om vervolgens kosten te besparen.

Stichting Wiek-II heeft Zown gevraagd om ze daarin te ondersteunen. Zown heeft een cable-pooling oplossing ontworpen, waardoor de stichting snel en voor lagere kosten het nieuwe zonnepark via de bestaande aansluiting van het windpark kan koppelen aan het bestaande elektriciteitsnetwerk.

Pampus

In het IJmeer ligt het forteiland Pampus. Het eiland is een Rijksmonument en UNESCO Werelderfgoed. Op het eiland staan het fort, een museum, het restaurant en een huis. Het eiland wil graag duurzame energie. Vanwege de ligging is een aansluiting op het vaste elektriciteitsnet niet mogelijk. Zown denkt mee.

Zown helpt het eiland om zelfvoorzienend te zijn in haar elektriciteit- en warmtebehoeften. Met zonnepanelen, windturbine, batterijen en een generator wordt inmiddels voorzien in de energievraag en wordt de energievoorziening lokaal door Zown gebalanceerd. Gewerkt wordt aan het verder verduurzamen en invullen van de energievraag van het forteiland.

De Zeuven Heuvels

In de gemeente Oldebroek realiseert bouwbedrijf BBG een nieuwbouwwijk “De Zeuven Heuvels” genaamd. BBG Bouw heeft grote duurzaamheidsambities en wil om die reden een gasloze nieuwbouwwijk realiseren die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is.

Zown heeft voor BBG verschillende energiesystemen uitgewerkt op zowel technisch, financieel en juridisch en/of regulatorisch vlak. Op basis hiervan wordt via een experimentenregeling een projectnet opgezet om de gasloze woonwijk te realiseren.

Green Port Venlo

Op het industriegebied Greenport Venlo gaan de verduurzaming van de energievoorziening, de verbetering van de concurrentiepositie van de lokale ondernemers en zelfvoorziening hand in hand. Hiervoor is het lokale energiebedrijf Etriplus opgericht.

Zij is de ontwikkelaar van duurzame energieoplossingen. Zown helpt Etriplus bij het technisch ontwerpen en financieel optimaliseren van duurzame energieoplossingen. Tevens werkt Zown mee aan het op gebiedsniveau afstemmen van energie opwek en –vraag.

Kop van Java

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, in de eerste helft van 2016, heeft op de Kop van Java in Amsterdam het ‘FabCity Campus for urban innovators’ plaatsgevonden.

Zown heeft een ‘microgrid zone’ gerealiseerd waarbij negen tiny houses zijn verbonden met elkaar, een batterij en een verbinding aan het omliggende elektriciteitsnet. Het Microgrid Platform dat ontwikkeld is door MPare, Zenodys en Zown, heeft ervoor gezorgd de zonne-energie, windenergie, batterij en de energievraag constant in balans waren met een zo hoog mogelijke onafhankelijkheid van het netwerk.

Demo Pampus

Zown. Een wendbaar & ambitieus team!

Wouter Vermeiden

Manager Business Development

Maarten van Brussel

Consultancy & Project Manager

Elisabeth Vandeventer

Technical Engineer

Cees Jan Dronkers

Product Owner Microgrid Platform

Ben jij onze nieuwe Technical Engineer?

Click for more info

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of lokale (energie)ambities? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Adres
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
contact@zown.eu

BTW nummer: NL855881471B01
KvK nummer: 33644780

Colofon: luchtfoto Pampus gemaakt door Siebe Swart

Stel een vraag

Versturen